Evio Fashion - Evio.ro

Sugestii privind redactarea
unui comunicat de presa


Comunicatul de presa este un scurt articol care promoveaza un eveniment, lansarea unui nou produs sau serviciu. De cate ori vrei sa transmiti publicului noutati din viata organizatiei sau firmei tale, beneficiaza gratuit de acest instrument modern de promovare online, oferit de rezervat.ro
Foloseste Comunicatul de Presa online in mod eficient, prin postarea de informatii interesante si utile cititorilor. Continutul comunicatului de presa
nu trebuie sa apara ca un simplu mesaj publicitar.
Scrie despre noutatile din cadrul companiei tale, punand accentul pe beneficiile pe care acestea le
pot aduce viitorilor clienti. Fii scurt si la obiect !

Scurte recomandari editoriale


- Tilul nu trebuie sa depaseasca 90 de caractere
- Fii scurt si relevant fata de subiectul abordat
- Articolul trebuie sa contina 200-500 cuvinte
- Citeaza sursele acolo unde este cazul
- Evita limbajul de lemn, abrevierile, exagerarile, jargonul sau mesajele promotionale excesive
- Nu folosi in mod repetat "cuvinte cheie" (SPAM)
- Verifica atent articolul pentru a evita eventualele graseli gramaticale sau de exprimare
- Formularul online ofera si posibilitatea postarii
unui link extern (Resurse Web) relevant fata de comunicatul de presa postat
- La completarea formularului, bifati categoriile
cele mai apropiate de continutul articolului
- Completeaza in final datele tale/companiei de contact pentru a putea fi contactat de persoanele interesate de noutatile promovate

CONTINUT ARTICOL:


Curs "ASPECTE TEHNICE ALE PROIECTELOR FINANTATE PRIN FONDURI STRUCTURALE", Bucuresti, 19 si 20 sep


Autorul: Colceru Irina
Subiect: BEFC
Adaugat la : September 14, 2011   Vizualizari : 904
Rate Autor : Curent : 2.63 /5
Rate Articol : Curent : 2.65 /5Marimea grupului: maxim 10 participanţti
Durata: 2 zile
Esşalonarea in timp: 2 zile consecutive (pe saptamana)
Numarul de ore: 8 ore / zi (5 sesiuni, separate de pauzele de cafea si de masăa)
Perioada de desfasurare: 19 si 20 septembrie 2011
Metoda de instruire: interactiv, participativ, practic în domeniul de activitate
Taxa de participare: 900lei/participant (fara TVA). Aceasta reprezinta costul integral al cursului si include suportul de curs si pauzele de cafea.

Oferta speciala !!!
Trimiteti formularul de inscriere pana la data de 17 septembrie si beneficiati de taxa redusa de participare de 600lei/participant.

BONUS !!!
Primii cinci participanti inscrisi beneficiaza de o reducere de 10% la cursul de Management de Proiect curs autorizat CNFPA.

Lectori: Paul Ionita - Arhitect diplomat - avand studii postuniversitare de Manager in domeniul calitatii dar si Expert achizitii publice - curs perfectionare. Este membru al Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR) si Asociatiei Romana a Evaluatorilor de PPP (RoSE). Paul Ionita este consultant senior si lector avand experienta in urmatoarele domenii: management si managementul proiectelor, supervizarea si evaluarea proiectelor de infrastructura, managementul proiectelor de cercetare-dezvoltare, realizarea studiilor de fezabilitate, implementare contracte FIDIC.
Experienta in managementul si implementarea proiectelor cu finantare internationala si interna este ampla, avand un numar de cca. 40 proiecte implementate si aproximativ 300 proiecte de investitii evaluate. Paul Ionita are totodata si experienta in domeniul achizitiilor publice de 12 ani dar si in domeniul proiectare, constructii, urmarire santier de 38 ani.
Experienta indelungata atat nationala cat si internationala in urmatoarele domenii majore: proiectarea de sistematizare, urbanism, sistematizare pe verticala, plan general, drumuri, poduri, ziduri de sprijin, pereuri, retele edilitare, etc.; in conducerea si coordonarea activitatii de contractare, achizitii, urmarire decontare si verificarea activitatii in proiectarea de investitii si in executia de reparatii si constructii a unor cladiri; Inspector autorizat calitatea in constructii.
Avand in vedere numarul foarte mare de proiecte si cladiri executate, o lista exhaustiva a proiectelor al caror autor este Paul Ionita in diverse calitati (de la proiectant, la sef de project complex, si director institutii de proiectare), cat si elemente semnificative ale acestor proiecte (planimetrii, fatade, perspective, axonometrii si fotografii ale diverselor etape de executie pe santier a acestora), dar si material foto al diverselor cladiri si constructii executate si de constructii conduse in diferitele perioade de executie a acestora, pot fi furnizate in portofoliul personal.


Conditii de inscriere: trimiteti formularul de inscriere la office@befc.ro sau contactati-ne la nr. de telefon: +4 0737 216371.

Programul se adreseaza persoanelor care scriu sau evalueaza proiecte, persoane care implementeaza sau verifica proiecte, din mediul privat, ONG sau administratii publice. Poate participa orice persoana doreste, dar mentionam ca atat cursul cat si exercitiile au profund caracter tehnic, totodata va informam ca nu se va studia in cadrul acestui curs, partea privind fundamentarea economica a unei investitii - Analiza Cost Beneficiu.Cu un puternic caracter interactiv, se pune accent pe dobandirea cunostintelor teoretice, dar si dezvoltarea aptitudinilor si competentelor practice.

Cursul este structurat in doua parti:
• Partea teoretica - livrarea de cunostinte si informatii
• Partea practica - ce consta in aplicatii practice pentru fiecare sesiune teoretica. Se urmareste astfel internalizarea cunostintelor si informatiilor dobandite in partea de teorie, pentru a putea fi mai bine intelese si aplicate.

Cursul se desfasoara pe parcursul a 2 zile si urmareste prezentarea cadrului legislativ in vigoare in Romania privind proiectele de investitii cu precadere ale celor finantate din fonduri publice cum sunt si cele ale UE; Abordarea strategica, integrata sau multianuala din perspectiva fondurilor europene; Analiza documentatiei necesare si a studiilor aferente fiecarui tip de investitie (modernizare, investitie noua, etc); Identificarea documentelor ce fundamenteaza o cerere de finantare in functie de faza de elaborare si de domeniul vizat (Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, etc.); Documente si studii obligatorii ce necesita avizare specializata ce reprezinta baza justificativa pentru documentele (SF, PT, DDE, etc) care fundamenteaza o Cerere de Finantare si pe diferite spete (infrastructura de apa, urbana, patrimoniu, etc.); Determinarea elementelor principale ce necesita avize, acorduri si autorizatii; Verificarea investitiilor pe teren cat si paralela acestora cu bugetul proiectului pe parcursul implementarii; Finalizarea lucrarilor de investitii in cadrul contractelor din fonduri publice ale UE; Participarea la comunitatile de buna practica si codurilor deontologice ale profesiei. Toate acestea au in vedere, sistemul actual de lucru cat si cerintele, utilizate de majoritatea Autoritatilor de Management din Romania care gestioneaza fonduri europene.

Tematica:
1) Abordarea strategica, integrata sau multianuala din perspectiva accesarii de fonduri europene;
2) Analiza generala a documentatiilor tehnice necesare si a studiilor aferente fiecarui tip de investitie (investitie noua, modernizare, reabilitare si amvelopare cu termosistem etc);
3) Identificarea documentatiilor tehnice si a studiilor care fundamenteaza o cerere de finantare in functie de faza de elaborare a cererii de finantare si de domeniul vizat de aceasta;
4) Fazele de consultanta tehnica ale unei investitii: fazele de proiectare, documentatiile tehnice si studiile tehnice conexe, documentatiile de obtinere a avizelor, asistenta tehnica, dirigentia de santier, receptiile lucrarilor, urmarirea comportarii in timp; corelate cu succesiunea etapelor de promovare a unei cereri de finantare, si cu suscesiunea etapelor de promovare si realizare a unei investitii.
5) Descrierea generala documentatiilor tehnice pe faze:
- Fazele de proiectare: (Studiu de Prefezabilitate, Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de executie etc.);
- Documentatiile si studiile de specialitate: (Documentatie tomometrica, Studiu geotehnic, Studiu hidrografic, Studiu pedologic, Studiu climatologic-regimul pluviometric-insoleiere-vanturi dominante, Expertize structurale, Expertize energetice, Expertize MCC, Scenarii de comportament la incendiu);
- Documentatiile pt. obtinerea avizelor;
- Documente tehnice intocmite in cadrul asistentei tehnice pe parcursul executiei;
- Documentele tehnice intocmite in cadrul dirigentiei de santier;
- Documentele tehnice intocmite in cadrul receptiilor lucrarilor;
- Documentele tehnice intocmite in cadrul urmaririi comportarii in timp.
6) Continutul principalelor categorii de documentatii tehnice:
- Fazele de proiectare (SPF, SF, PT, DDE);
- Documentatiile si studiile conexe;
- Documentatii pt. Avize si autorizatii , si verificari de specialitate ale documentatiilor tehnice pe specialitati.
7) Descrierea detaliata a continutului principalelor faze: SPF, SF si PT si continutul acestora in volume de specialitate; (arhitectura, rezistenta, instalatii hidro, HVAQ, electrice curenti tari, curenti slabi, retele exterioare, amenajare teren si sistematizare pe verticala, peisagistica, amenajare si design interior);
8) Descrierea detaliata a continutului fiecarui volum de specialitate;
- Prezentarea generala a proiectului;
- Piese scrise; (memorii tehnice, anexe si breviare de calcul, caiete de sarcini);
- Piese desenate; (planuri, sectiuni, vederi, fatade, planuri de armare, planuri de instalatii, scheme de instalatii, scheme izometrice, planuri generale, profile, desfasurari, bilanturi de terasamente);
- Evaluari de costuri; (antemasuratori, liste cu cantitati de lucrari, liste de utilaje, liste de dotari, specificatii tehnice, devize estimative pe categorii de lucrari, extrase de resurse materiale, extrase de resurse manopera, extrase de resurse utilaj, extrase de resurse transport, devize pe obiect, devizul general, legatura acestuia cu bugetele proiectelor).
9) Probleme specifice ale volumelor de piese scrise, desenate, si pe volume de specialitate;
- aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise pe volume de specialitate; studii de caz,
- aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor scrise pe volume de specialitate; studii de caz,
- aspecte specifice de verificat in cadrul pieselor desenate pe volume de specialitate; studii de caz,
- aspecte specifice de verificat in cadrul evaluarilor de costuri; studii de caz.
10) Probleme specifice ale fazelor de executie ale unei investitii;
- aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice si studiilor de specialitate conexe; studii de caz
- aspecte specifice de verificat in cadrul documentatiilor tehnice pt. obtinerea avizelor; studii de caz
- aspecte specifice de verificat in cadrul asistentei tehnice pe parcursul executiei; studii de caz
- aspecte specifice de verificat in cadrul dirigentiei de santier; studii de caz
- aspecte specifice de verificat in cadrul receptiilor obiectivelor de investitii; studii de caz
- aspecte specifice de verificat in cadrul urmariri comportarii in timp; studii de caz
11) Prezentarea principalelor elemente de cadru legislativ in vigoare in Romania privind proiectele de investitii cu precadere ale celor finantate din fonduri publice cum sunt si cele ale UE.

La absolvirea cursului se obtine un certificat de participare din partea firmei, semnat de lector si firma.


Resurse Web : BEFC

Comenteaza si tu articolul

Nume : 
Email : 
Comentariu : 
 

Press Release Categories